top of page

Ta forvaltningen til nye høyder

Våre tjenester

detection25.jpg

Oppdag hvordan vår banebrytende teknologi innen automatisk 3D-kartlegging og avviksdeteksjon revolusjonerer måten eiendom inspiseres på, sparer tid, reduserer kostnader og sikrer kvalitet.

Aker Sykehus.jpg

I vår innovative tilnærming til avviksdeteksjon kombinerer vi bruk av termografi, fotogrammetri og meteorologiske data for å identifisere fuktighet i kompakte materialer på bygg. Denne helhetlige metoden sikrer at vi finner potensielle problemer før de utvikler seg til alvorlige skader.

Proxpect utnytter kraften i fotogrammetri for å lage detaljerte 3D-modeller og punktskyer av bygninger og eiendommer. Fotogrammetri er en avansert metode for å samle inn informasjon om fysiske objekter ved hjelp av fotografier og målinger.

Kontinuerlig kontroll

Opplev hvordan vår erfaringsdatabase samler alle våre avanserte metoder, gir kontinuerlig kontroll over eiendommene dine og sikrer optimal digital forvaltning gjennom erfaringsdeling.

Integrer data inn i din arbeidsflyt

Utforsk hvordan våre åpne standarder og bruk av kunstig intelligens muliggjør enkel deling av data med andre fagsystemer og sikrer nøyaktig plassering av informasjon i kundenes databaser med tverrfagligmerkesystem.

bottom of page