top of page
detection25.jpg

Avviksdeteksjon

Oppdag hvordan vår banebrytende teknologi innen automatisk 3D-kartlegging og avviksdeteksjon revolusjonerer måten eiendom inspiseres på, sparer tid, reduserer kostnader og sikrer kvalitet.

82617984-920a-4ffa-af33-c9ef4414ef19.jpg

Datainnsamling

Proxpect drones bruker mange typer droner, roboter og avansert sensorikk til å samle inn verdifull innsikt på vegne av våre oppdragsgivere. Vi  samarbeider tett med våre oppdragsgivere for å sikre et best mulig resultat

detection12.jpg

Analyse

Analyse av data foregår med bruk av avansert teknoliogi og manskinssynsalgorimer som finner selv feil og avvik på størrelse med en liten festeskrue. 

Aker Sykehus Feildeteksjon 2.png

Rapport

Funnene fra analysen sammenstilles i en enkeltfattet rapport som kan leveres som et arbeidsdokument, eller som kan legges rett inn i forvalterens FDV system.

bottom of page