top of page

INNOVASJON

For Proxpect er innovasjon og deltakelse i innovasjonsprosjekter avgjørende for å opprettholde konkurransefortrinn, tilby kundene den beste løsningen som finnes i dag, og sikre en bærekraftig fremtid.

IMG_8835.jpeg

01

EXCON

Det er fullt mulig å forlenge brukstiden til store betongkonstruksjoner for å unngå å rive og bygge nytt. Det kan bidra til at næring og samfunn sparer minst 100 milliarder kroner og det nasjonale klimagassutslippet reduseres med minst 10 000 tonn de neste ti årene.

02

FENG

Financial Exposure Network Geometry Maskinssynskontroll av radiometriske infrarøde bilder for avviksdektesjon på solpaneler og avdekke konsekvens av disse i en fiansiell modell.

6242080ac97d1e5051c317e9404d4d19.png
DJI_20210429151352_0004_Z.JPG

03

LISERA

Lightwave Information System for Electronic Remote Assessment

Robotisert livssykluskost og eienmomsinnspeksjon med bruk av robotikk og avnaserte algoritmer

04

LARES

Lightwave Algorithm for a Radiometric Entrainment System 

Utvikle en løsning for å forutsi unormale forhold, feil og funksjonsfeil i materialer, ved å måle termisk stråling fra konstruksjoner og kritisk infrastruktur.

thumbnail.jpg
bottom of page