top of page
Skjermbilde 2023-04-16 161037.png

Utvendig tvilling

Proxpect utnytter kraften i fotogrammetri for å lage detaljerte 3D-modeller og punktskyer av bygninger og eiendommer. Fotogrammetri er en avansert metode for å samle inn informasjon om fysiske objekter ved hjelp av fotografier og målinger.

Skjermbilde 2023-04-16 160216.png

Datainnsamling

Ved å ta tusenvis av bilder automatisk fra mange forskjellige vinkler, kan disse settes sammen til en punksky som muliggjør at oppdragsgiver kan får oversikt over volumer og størrelser på eiendommen

Skjermbilde 2023-04-16 160356.png

Analyse

Punkskyen settes så sammen til en 3D modell som brukes til å plassere detaljer og avvik i modellen. Denne kan også sammenliknes med tidligere modeller fra arkitekt eller opprinnelige byggtegninger

Skjermbilde 2023-04-16 160736.png

Rapport

Modellene kaibreres så til havnivå og du kan lese ut høydekoter, se avvik på terreng eller planlegge masseuttak ved påbygg/tilbygg på eiendommen. Det er også egne vertøy for å telle elementer eller gjøre konstruktive beregninger.

bottom of page