top of page

Presentasjon av løsninger

-En verden av muligheter

  • 1 hour
  • Gratis
  • Customer's Place

Service Description

Vi tilbyr en gjennomgang og workshop der vi viser frem hvilke løsninger som kan passe for selskaper med varierende grad av digitalisert eiendomsportefølje.


bottom of page