top of page

Behovskartlegging

-Veien til kontroll

  • 1 hour
  • Gratis
  • Customer's Place

Service Description

Vi tilbyr en uforpliktende behovskartlegging der vi gjennomgår systemer, rutiner og ønsker for et eventuelt samarbeid. Møtet starter med en gjensidig presentasjon av selskapene, samt gjennomgang av eiendommer som er aktuelle for inspeksjon.


bottom of page