top of page
detection25.jpg

Prosjektovervåkning

Droner, også kjent som ubemannede luftfartøy (UAV), har blitt et stadig mer populært verktøy innen eiendomsbransjen. De tilbyr en rekke fordeler og muligheter for overvåking og utvikling av eiendomsprosjekter.

82617984-920a-4ffa-af33-c9ef4414ef19.jpg

Planleggingsfasen

I planleggingsfasen av et eiendomsprosjekt kan droner benyttes til å samle inn detaljerte topografiske data og lage 3D-modeller av tomten. Dette kan bidra til mer nøyaktige beregninger og analyser av potensielle utfordringer knyttet til terreng, vannavrenning og andre miljøforhold. Droner kan også benyttes til å utforske naboeiendommer og omkringliggende infrastruktur, noe som gir en bedre forståelse av områdets kontekst og potensielle markedsverdi.

detection12.jpg

Byggefasen

Under byggefasen av et eiendomsprosjekt kan droner være et uvurderlig verktøy for å overvåke fremdriften og sikre at alt går som planlagt. Ved å ta høyoppløselige bilder og videoer fra forskjellige vinkler, kan prosjektledere og ingeniører følge med på arbeidet som utføres og sammenligne det med de opprinnelige planene. Droner kan også brukes til å inspisere vanskelig tilgjengelige områder, som tak og fasader, noe som reduserer behovet for tidkrevende og potensielt farlige manuelle inspeksjoner.

Aker Sykehus Feildeteksjon 2.png

Driftsfasen

Etter at et eiendomsprosjekt er fullført, kan droner være et nyttig verktøy for å overvåke og vedlikeholde bygninger og infrastruktur. Droner kan utføre regelmessige inspeksjoner av bygningens eksteriør og identifisere eventuelle problemer, som for eksempel skader på fasaden, lekkasjer eller andre vedlikeholdsbehov. Dette bidrar til

bottom of page